Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2019

Dnešním dnem bylo zpřístupněno přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři u

ZŘ N. Vršecké. Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ je 25. 6. 2019.