Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČ: 00508268, E-mail: info@iss.pb.cz
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz

Vážení rodiče, milí uchazeči,

děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole a pevně věříme, že naplníme veškerá Vaše očekávání.

Rádi bychom Vás informovali o proběhlých informačních schůzkách pro žáky budoucích prvních ročníků, které se konaly v Restauraci Na Plzeňské.

Důležité informace naleznete v následujících prezentacích:

Prezentace_na_schůzku_budoucích_prvních_ročníků_PL1
Prezentace_na_schůzku_budoucích_prvních_ročníků_CR1
Prezentace_na_schůzku_budoucích_prvních_ročníků_HT1 
Prezentace_na_schůzku_budoucích_prvních_ročníků_S1
Prezentace_na_schůzku_budoucích_prvních_ročníků_C1
Prezentace_na_schůzku_budoucích_prvních_ročníků_AR1B

Žáci prvních ročníků (mimo oboru Podnikání) zahájí studium na naší škole 4. – 6. 9. 2023 adaptačním kurzem. Kurz bude zahájen dne 4. 9. v 7.55 hodin v budově školy (Aranžér – AR1B – učebna č. 34, Cukrář – C1B – učebna č.19, Kuchař – číšník – S1B – učebna č. 40, Hotelnictví – HT1 – učebna č. 14, Cestovní ruch – CR1 – učebna č. 33, Pedagogické lyceum – PL1 – učebna č. 53). Rozmístění učeben naleznete zde. Vstup do budovy školy bude umožněn od 7.30 označeným vchodem pro žáky „ŠATNY – VCHOD PRO ŽÁKY“.

Žáci tříd S3B, HT2, CR2, HC3, HC4, PL2, PL3A, PL3B, PL4, PO1 a PO2 zahájí výuku v budově školy od 7.55 do 9.35 (Třídnické hodiny).

Žáci tříd AC2A, AR3A, C3A a S2A zahájí školní rok na pracovištích praktického vyučování viz. rozpisy na webu školy podle jednotlivých oborů v sekci „Praktické vyučování“

V úterý 5. 9. 2023 bude z důvodu organizace „Spádové školy“ vyučování pro třídy S3B, HT2, CR2, HC3, HC4, PL2, PL3A, PL3B, PL4, PO1 a PO2 ukončeno po 4. VH.

Back to Top