Informace ke školní přijímací zkoušce

Obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Školní přijímací zkouška se bude konat 27. 3. 2024 od 8:00 hod. v budově ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 116, 261 01.

Harmonogram:
8:00 – cca 11:00 – tělesná výchova
12:00 – cca 17:00 – hudební výchova + pohovor + výtvarná výchova

Konkrétní rozdělení uchazečů bude umístěno na nástěnce v budově školy.

Uchazeč si přinese ke zkouškám následující pomůcky:
1. Tělesná výchova: sportovní oblečení, sportovní obuv vhodnou do tělocvičny (světlá podrážka)
2. Výtvarná výchova: tužky, guma, ořezávátko, pastelky, fixy, lepidlo (kolíčkové), izolepa, nůžky, 2-3 ruličky od toaletního papíru, vodovky/tempery, štětce, kelímek, popř. další materiály (látky, bavlnky atd.)
3. Hudební výchova: nepovinné – vlastní hudební nástroj (klávesy k dispozici ve škole)
4. Pohovor a řečové dovednosti: kopie textu dětské prózy nebo poezie (na listu uvádějte název díla a jméno autora, jméno a příjmení uchazeče, registrační číslo uchazeče)

Upozornění:
• Prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby nevstupovali do budovy školy.
• Pokud uchazeč opustí budovu školy, nenese za něj škola odpovědnost.
• Uchazeč si s sebou přinese pozvánku s registračním číslem.

Obor: Podnikání
Školní přijímací zkouška se bude konat 2. 4. 2024 od 13:30 hod. v budově ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 116, 261 01.

Harmonogram:
13:30 – cca 15:00 – test z anglického jazyka
Konkrétní rozdělení uchazečů do učeben bude umístěno na nástěnce v budově školy.
Uchazeč si přinese ke zkouškám následující pomůcky: propisovací (negumovací) tužka modré barvy

Upozornění:
• Prosíme zákonné zástupce uchazečů, aby nevstupovali do budovy školy.
• Pokud uchazeč opustí budovu školy, nenese za něj škola odpovědnost.
• Uchazeč si s sebou přinese pozvánku s registračním číslem. 

Back to Top