Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2022

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2023 musí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 1. prosince 2022. Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlášky k MZ, která bude k dispozici v kanceláři
u Mgr. N. Vršecké.

Back to Top