Vážení maturanti,
přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky si co nejdříve vyzvedněte v kanceláři ZŘTV (2. patro – N. Vršecká). Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte osobně nebo pošlete poštou nejpozději do 25. 6. 2024. Upozorňujeme, že zvolené zkušební předměty platí pro všechny tři pokusy MZ (volbu předmětů již nelze změnit).

Na Vaši mailovou adresu přijde následně výpis z přihlášky k MZ. Ten zkontrolujte a při případném nesouladu v údajích kontaktujte neprodleně (do 5 dnů od obdržení výpisu) ZŘTV N. Vršeckou.

Back to Top