Předměty

Škola ISŠ HPOS Příbram I/114
Název a kód RVP 64-41-L/51 Podnikání
Název ŠVP Podnikání
Vyučovací předmět Vyučovací hodiny za týden
Název Zkratky 1. roč. 2. roč.
Český jazyk a lit. ČJL 5 4
Cizí jazyk CZJ* 5 5
Matematika MAT 3 3
Inf. a komun. technologie IKT 2 2
Tělesná výchova TEV 2 2
Ekonomika EKO 4 3
Právo PRV 1 2
Management a marketing MAM 2 2
Účetnictví UCE 4 4
Písemná a el. komunikace PEK 2 2
Aplikovaná psychologie APS 1 0
Celkem za ročník 31 29
Praxe Počet týdnů za ročník
Učební UPR 1 1
Odborná OPR 1 1
* škola nabízí ANJ nebo NEJ. Upřednostňuje se takový jazyk, pro který je větší počet zájemců
Back to Top