Oznámení rozhodnutí o přijetí do ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2022/2023_další kolo

Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023

 – obor vzdělání Hotelnictví  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
ChováníBody
celkem
Pořadí uchazečůRozhodnutí
28/21,3648 481.přijat/a
34/21,4048 482.přijat/a
29/21,4148 483.přijat/a
45/21,4848 484.přijat/a
39/21,6642 425.přijat/a
6/21,6942 426.přijat/a
20/21,7340 407.přijat/a
31/21,7440 408.přijat/a
48/2108038 389.přijat/a
2/21,8734 3410.přijat/a
26/21,8934 3411.přijat/a
17/21,9432 3212.přijat/a
11/22,0626 2613.přijat/a
47/22,0926 2614.přijat/a
52/22,2120 2015.přijat/a
38/22,4312 1216.přijat/a
7/22,4610 1017.přijat/a
 – obor vzdělání Cestovní ruch  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
ChováníBody
celkem
Pořadí uchazečůRozhodnutí
55/21,2450 501.přijat/a
30/21,2850 502.přijat/a
33/21,4048 483.přijat/a
28/21,3648 484.přijat/a
18/21,5346 465.přijat/a
40/21,6642 426.přijat/a
6/21,6942 427.přijat/a
35/21,73401,87408.přijat/a
20/21,73402,00409.přijat/a
19/21,74401,634010.přijat/a
32/21,74401,804011.přijat/a
17/21,9432 3212.přijat/a
11/22,0626 2613.přijat/a
46/22,0926 2614.přijat/a
52/22,2120 2015.přijat/a
51/22,3516 1616.přijat/a
37/22,4312 1217.přijat/a
7/22,4610 1018.přijat/a
 – obor vzdělání Aranžér   
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
ChováníBody
celkem
Pořadí uchazečůRozhodnutí
41/21,6670 701.přijat/a
42/21,7860 602.přijat/a
49/22,3540 403.přijat/a
24/22,9030 304.přijat/a
 – obor vzdělání Kuchař – číšník  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
ChováníBody
celkem
Pořadí uchazečůRozhodnutí
14/22,4240 401.přijat/a
9/22,4640 402.přijat/a
23/22,9030 303.přijat/a
 – obor vzdělání Cukrář   
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
ChováníBody
celkem
Pořadí uchazečůRozhodnutí
42/21,7860 601.přijat/a
50/22,3540 402.přijat/a
44/200 03.přijat/a
 – obor vzdělání Podnikání  
Ev.
číslo
Průměr
Body za
průměr
ChováníBody
celkem
Pořadí uchazečůRozhodnutí
1/21,9730 301.přijat/a

MOŽNOST ODVOLÁNÍ
Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možno učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§60e odst. 3 školského zákona).

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané škole. Zápisový lístek je třeba odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (tj. do 15. června 2022). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Uchazeči o obor Podnikání odevzdávají místo zápisového lístku „Potvrzení o nástupu ke studiu„.

Zveřejněno dne 1. 6. 2022

Back to Top