Integrovka v Písku pobrala tři ceny

Integrovka v Písku pobrala tři ceny

Dne 7. 6. 2018 jsme se jako žáci a zároveň zástupci Integrované střední školy v Příbrami zúčastnili Píseckého veletrhu fiktivních firem.
Konkurence firem na 24. ročníku veletrhu byla opravdu veliká. Slovem veliká myslíme 25 firem z různých koutů České republiky, které nám velice konkurovaly. Naše tři cestovní kanceláře: CK Flamingoo, CK Survivor a CK Curious, které založili žáci třídy CR3, přivezly domů celkem 3 diplomy v nejrůznějších kategoriích.
CK Flamingoo uspěla v soutěži o nejlépe vytvořenou vizitku a stanula na postu nejvyšším – na 1. místě. Tato fiktivní „cestovka“ obsadila i v soutěži „o nejlepší reklamní spot“ 2. místo. V této kategorii se na 3. místě umístila i naše další fiktivní firma, a to CK Survivor.
Naše umístění jsou sice krásná, ale kritice od vážené poroty jsme se nevyhnuli. Do dalších veletrhů se budeme snažit odstranit nedostatky a naopak z nich uděláme naše přednosti, protože některá slova porotců byla spíše radami.
Díky našim učitelkám, poradkyním a pomocnicím Ing. Václavě Klimešové a Ing. Veronice Kuglerové se někteří z nás stali nejen zaměstnanci, ale také řediteli. Zjistili jsme, že řídit takovou „cestovku“ není vůbec jednoduché, ale získali jsme mnoho cenných zkušeností, které rozhodně uplatníme i v budoucnosti. Nebyla to totiž jednorázová záležitost. Práci ve fiktivní firmě jsme se ve speciálních hodinách věnovali po celý školní rok 2017/2018. Především jsme se učili vytvářet propagační materiály a vše s nimi spojené: samotné zájezdy, slogany, loga, vizitky, letáky, účetní doklady atd.
Jsme rádi, že jsme do Písku jeli. Víme, že bez našich učitelek Ing. V. Klimešové a Ing. V. Kuglerové bychom takto úspěšní nebyli. Děkujeme a zároveň se těšíme na další veletrh.

Sandra Pleierová, třída CR3

[Not a valid template]