Informační den na ISŠ

Informační den

Dne 7. 12. 2022 proběhl na naší škole informační den, kdy se budoucí uchazeči o studium na naší škole mohli seznámit s nabídkou našich studijních i učebních oborů.
Příjemná atmosféra byla podbarvena i vůní z ukázky přípravy pokrmů našimi žáky.