Návštěva zařízení NZDM Bedna

Návštěva zařízení NZDM BEDNA v Příbrami
Pedagogická lycea (PL1, PL2A, PL2B, PL3) navštívila v průběhu února prostory klubu NZDM Bedna
Klub poskytuje zázemí pro trávení volného času dětí a mladých lidí. Žáci se tak seznámili s jeho prostory a činností.