Návštěva Odborného učiliště a Praktické školy v Příbrami

Třída PL2A navštívila Odborné učiliště a Praktickou školu v Příbrami.