Exkurze do Rudolfina

Žáci Pedagogického lycea měli ojedinělou možnost, prohlédnout si Rudolfinum i z druhé strany. 

Kromě poslechu hudby a prohlídky budovu měli žáci příležitost prohlédnout si sál, kde se se konalo přísné výběrové řízení do filharmonie.