Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 16. 1. 2018 pořádala ISŠ HPOS Příbram školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Po přivítání všech účastníků následovala vlastní soutěž, která byla rozdělena na tři části. První část prověřovala porozumění poslechovému textu, poté následovala konverzace na jedno z vylosovaných témat, týkajících se každodenního života a třetí část spočívala v popisu obrázku. Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení a předání diplomů a věcných cen. Výhercem soutěže se stala Markéta Burešová (CR3), druhé místo vybojovala Kristýna Jiráková a třetí místo obsadila Sabina Jarolímková (HT3). Všem výhercům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast a věříme, že zachovají německému jazyku přízeň a budou i nadále rozvíjet své komunikativní dovednosti.

Mgr. Naďa Vršecká

[Not a valid template]