Exkurze ve středisku výchovné péče (SPV) v Dobřichovicích

V rámci předmětů Pedagogika a Psychologie navštívili žáci tříd PL4, PL3A a PL3B Středisko výchovné péče (SVP) v Dobřichovicích, které je zaměřeno na rizikové chování mládeže a vliv prostředí na výchovu.

Ředitelka zařízení, paní Mgr. M. Bílá, provedla naše skupiny střediskem a pomocí diskuze probrala jeho chod. Vysvětlila rozdíly mezi střediskem a ústavním zařízením, ambulancí a pobytovým zařízením, přiblížila profese v SVP, kdo zařízení využívá a odpověděla na všechny všetečné dotazy.

Exkurze přiblížila žákům další pracovní možnosti po studiu. Návštěva střediska byla hodnocena jako velmi přínosná.