Estetické vzdělávání (EVZ)- návštěva Svaté Hory

V rámci předmětu Estetické vzdělávání (EVZ) jsme s třídou CR1 navštívili Svatou Horu.

Může jít o obrázek 5 lidí, chrám Vasila Blaženého a hrad Bran