EVZ – lidové umění „paličkování“

Naši žáci Pedagogického lycea se mohou pochlubit dalším nevšedním zážitkem.

V předmětu EVZ ve třídách PL3A a PL3B jsme si k tématu „Lidové umění“ vyzkoušeli i praktickou část, a to konkrétně paličkování. Nebáli se to zkusit ani chlapci, a všem to šlo moc pěkně.