Návštěva galerie Františka Drtikola

Studenti třetího ročníku pedagogického lycea navštívily v rámci specializace Humanitní studia Galerii Františka Drtikola, aby se blíže seznámily se životem a dílem slavného příbramského rodáka.