Návštěva knihovny Jana Drdy v Příbrami

V rámci výuky českého jazyka prozkoumávali žáci ze třídy C1B knihovnu Jana Drdy v Příbrami.