Návštěva Bedny v Příbrami

Třída PL1 v rámci předmětu pedagogika navštívila Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna.