Podnikání.

Maturitní zkoušky 2021

Přihlašování: do 1. 12. 2020

Společná část:
ČJL, CJ, MAT formou didaktických testů – konkrétní termíny budou upřesněny

Profilová část :

1. Písemné práce:
ČJL – min. 250 slov psaných rukou – výběr ze 4 zadání / časový limit – 110                  minut
CJ – delší text (min. 150 slov) a kratší text (min. 50 slov)  – výběr ze 2 zadání /         časový limit – 80 minut

2. Ústní zkoušky: 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021
ČJL a CJ – příprava – 20 minut / zkouška 15 minut
Ostatní profilové zkoušky a obhajoba MP – příprava – 15 minut / obhajoba – 15 minut

3. Praktická zkouška:       7:30 v učebně č. 29

MZ 2021 – obor Podnikání

Tematické okruhy profilové MZ- ANJ

Tematické okruhy profilové MZ – RUJ

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ- MAP

Tematické okruhy profilové MZ – POD

Školní seznam četby k MZ

Back to Top