Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

s účinností od 14. 3. je zrušena povinnost nosit ve společných prostorách školy ochranu dýchacích cest. Upozorňujeme, že nošení ochrany dýchacích cest bude stále platit pro prostředky hromadné dopravy, zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb.

V rámci preventivních opatření proti šíření nemoci COVID 19 žádáme i nadále o dodržování těchto pravidel:

• Osoby s příznaky respiračního onemocnění nevstupují do budovy školy a na pracoviště ODV.
• Dodržovat zvýšené hygienické standardy – mytí a dezinfekce rukou atd..

V případě případných dotazů ohledně karanténních opatření souvisejících s onemocněním COVID 19 se prosím obracejte na příslušnou KHS.

Back to Top