ISŠ HPOS Příbram

přijme na plný (dle dohody i na částečný) pracovní úvazek pracovnici/pracovníka na pozici administrativně technického pracovníka. Nástup možný ihned. Znalost školské problematiky je výhodou. 

Zájemci mohou zasílat svůj životopis elektronicky, popř. poštou a to nejpozději do 30. 10. 2021.

Kontaktní adresa školy:
ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram
Elektronická adresa: info@iss.pb.cz

Stručná charakteristika některých vykonávaných činností:

§    Správa spisovny (spisový a skartační řád)
§    Správa systému Bakalář – evidence žáků (kompletních záznamů)
§    Vydávání potvrzení o studiu
§    Předepsaná hlášení a statistika (výkaznictví)
§    Rozhodnutí ŘŠ (znalost správního řádu)
§    Evidence odeslané a došlé pošty (znalost zásad odesílání dokumentů)
§    Pokladna
§    FKSP – objednávky a výročí
§    ISIC karty žáků a zaměstnanců
§    a další

Případné doplňující informace žádejte mailem.

Back to Top