ISŠ HPOS Příbram přijme na plný i částečný úvazek

učitele odborného výcviku pro obor vzdělání – KUCHAŘ

Kontaktní adresa školy:
ISŠ HPOS Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram
Tel. kontakt: 602 161 818
Elektronická adresa: info@iss.pb.cz

Charakteristika

Učitel odborného výcviku provádí vzdělávací a výchovnou činnost v praktickém vyučování žáků střední školy.

Pracovní činnosti

 • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností žáků v praktickém vyučování, výcvik praktických dovedností a výuka pracovních technologií.

 • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.

 • Příprava a zadávaní úkolů, cvičení a zkoušení žáků s cílem vyhodnocovat jejich znalosti a posun v rámci praktického vyučování.

 • Podněcování osobního vývoje žáků a komunikace o jejich pokrocích s rodiči a třídním učitelem

  a poskytování konzultací žákům, vykonávání úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad žáky.

 • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do praxe.

 • Příprava zpráv, hodnocení žáků a jejich klasifikace; konání porad s učiteli a schůzek s rodiči.

 • Vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích žáků.

 • Evidence praktického vyučování, vedení ročníkových a závěrečných prací žáků.

 • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci praktického vyučování.

Požadavky

 • Vyučení v oboru (praxe v oboru předností)

 • Zkušenosti s vedením lidí

 

Back to Top