Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

s účinností od 19. 2. je zrušena povinnost testování žáků antigenními testy. Bez náhrady se také ruší následující povinnosti, které plynuly z tohoto mimořádného opatření:

• povinnost školy informovat KHS o pozitivním výsledku testu
• poskytovat KHS seznamy žáků, kteří byli určeni jako rizikový kontakt
• povinnost zákonných zástupců nebo zletilých žáků nahlašovat škole pozitivní PCR test

Nadále však platí následující pravidla účasti žáků na prezenční výuce

• Osoby s příznaky respiračního onemocnění nevstupují do budovy školy a na pracoviště ODV.
• Pobyt zákonných zástupců a cizích osob je ve škole omezen.
• Po příchodu do budovy si každý důkladně 20 – 30 sekund umyje ruce mýdlem a provede dezinfekci rukou.
• Žáci jsou povinni během pohybu ve společných prostorách školy nosit ochranu dýchacích cest dle platného nařízení MZČR a dodržovat zvýšené hygienické standardy – dezinfekce rukou, kašlat a kýchat výhradně do jednorázového kapesníku atd.

V případě dotazů ohledně karanténních opatření se prosím obracejte na příslušnou KHS.

Back to Top