COVID-19.

Informace pro rodiče a žáky

Výuka v pátek  25. 9. 2020 bude probíhat dle standardního rozvrhu.

Od pátku 18. 9. 2020 se zavádí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách školy včetně tříd. Žáci a studenti tak budou muset mít roušky i během výuky.

Od čtvrtka 10. 9. 2020 se zavádí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách školy mimo tříd. Žák bude vpuštěn do budovy školy pouze s nasazenou rouškou. Pokud roušku zapomene, může si u vchodu do školy zakoupit roušku jednorázovou (poplatek 10,- Kč)

Žádáme žáky, aby dodržovali další preventivní opatření – mytí a desinfekce rukou, udržování doporučených odstupů.

Pro případné změny v přijímaných opatřeních doporučujeme pravidelně sledovat školní web.

Sdělení-rodičům-zákonným-zástupcům-žáka-školy – WORD verze
Sdělení-rodičům-zákonným-zástupcům-žáka-školy – PDF verze

Back to Top