Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy pro ISŠ HPOS Příbram

13. 10. 2018 se v hotelu Aquapalace Praha konal slavnostní akt předávání ocenění. Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram obdržela z rukou ministryně průmyslu a obchodu paní Ing. Marty Novákové a prezidenta Hospodářské komory České republiky pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., MBA, „Čestné uznání Hospodářské komory České republiky“ za vysokou úroveň praktické přípravy.

Čestné uznání bylo uděleno škole, jejíž žáci získali při závěrečné zkoušce vyznamenání. Ocenění žáci školy pak získali „Osvědčení HK“, jako nejlepší absolventi roku. Toto osvědčení obdrželi žáci za vynikající výsledky, jichž dosáhli u závěrečné zkoušky.

Dovolte, abychom touto cestou poděkovali učitelům odborné výchovy za vzornou pedagogickou činnost a zvláště pak oceněným žákům, kteří rádi a výborně svými odbornými znalostmi reprezentovali školu a za jejich zodpovědný přístup především k praktické výuce. Mezi tyto žáky se řadí: Michaela Průšová, Kateřina Kuncová, Veronika Mladá, Tereza Bendová a Matěj Křesina.

Ocenění si velmi vážíme a motivuje nás k dalšímu odbornému vzdělávání žáků, ale i samotné žáky k lepšímu přístupu k sebevzdělávání.

Mgr. Jaroslav Melša, ZŘ pro PVY

[Not a valid template]