Informace k vydávání vysvědčení školního roku 2019/2020

Poděkování

Vážení rodiče a milí žáci,

v závěru tohoto zvláštního průběhu 2. pololetí Vám chceme poděkovat za spolupráci. Víme, že to nebylo jednoduché období, že vás to stálo spoustu sil, o to více vážíme zodpovědného přístupu Vás a Vašich dětí, našich žáků. Přejeme všem klidnou dovolenou a prázdniny, mnoho elánu a hlavně hodně zdraví fyzického i psychického. Těšíme se na shledání v září.

Zaměstnanci školy

Pokyny

  • Vysvědčení bude rozdáno třídními (nebo zastupujícími učiteli) v pátek 26. 6. 2020.

  • Žáci budou vcházet do budovy školy přes šatny, avšak nebudou se přezouvat. Používanou skříňku odemknou a vezmou s s ebou veškeré v ní dosud uložené věci (nebyla-li již vyklizena).

  • Šatny se otevřou pro žáky v 7:45 – 7:55 hodin.

  • Vysvědčení se bude předávat od 8:00 hodin (resp. od 13:00 pro třídy PO1B a S2A) v učebnách dle níže uvedeného rozpisu.

  • Dle nařízení MŠMT budou mít žáci roušku a přinesou si s sebou čestné prohlášení (ke stažení zde), které odevzdají třídnímu učiteli ve třídě. Je povoleno, aby žáci mohli přijít v plném stavu třídy.

  • Třídní učitel nejprve od žáků vybere omluvné listy a klíček s visačkou od šatní skříňky (šatní skříňky již musí být vyklizené – při průchodu šatnou!). V případě, že klíček a visačku žák nemůže odevzdat, připraví si finanční hotovost (prosím přesně). Visačka 10,- Kč, klíček 50,- Kč. Pak bude žákům rozdáno vysvědčení.

  • Dobrovolníkům budeme vděčni za pomoc při vyklizení třídy – lavice a židle na chodbu.

  • Předpokládaná délka třídnických záležitosti je cca 60 minut. Žáci budou z budovy školy odcházet hlavním vchodem.

Vezměte si s sebou desky na vysvědčení

Rozpis učeben pro jednotlivé třídy