Informace o přihlašování k maturitní zkoušce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení maturanti,

přihlášku k maturitní zkoušce si co nejdříve vyzvedněte v kanceláři ZŘTV (2. patro – N. Vršecká). Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději do 3. 12. 2018. Upozorňuji, že zvolené zkušební předměty platí pro všechny tři pokusy MZ (volbu předmětů již nelze změnit).

Na Vaši mailovou adresu přijde v průběhu prosince výpis z přihlášky k MZ. Ten zkontrolujte a následně vytiskněte, vyplňte a podepište  protokol o předání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce a nejpozději do 21. 12. 2018 odevzdejte ZŘTV (podepsaný protokol můžete: 1.předat osobně 2. poslat na adresu školy 3. naskenovat a poslat na adresu vrseckan@iss.pb.cz).

Na výpis přihlášky bude generován tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka – další informace najdete na www.novamaturita.cz), s jehož pomocí se budete moci registrovat (od 2. ledna 2019) na portál VPŽ a získávat tak některé výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Mgr. Naďa Vršecká