Informativní schůzka pro zákonné zástupce žáků budoucích prvních ročníků

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků

Zveme rodiče (zákonné zástupce) žáků, kteří nastoupí do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 na informační schůzku, která se bude konat

ve středu 19. června od 15.00 hodin.

Program:

  • Představení třídních učitelů
  • Informace o škole (možnosti ubytování, stravování, praktické vyučování…)
  • Podrobnosti k výuce – potřebné pomůcky (učebnice, sešity, oblečení…)
  • Školní řád
  • Organizace školního roku (adaptační kurz…)
  • Zapojení se do aktivit školy (zahraniční praxe, mimoškolní činnost…)
  • Odpovědi na dotazy rodičů

 

Těšíme na setkání s Vámi. Zaměstnanci školy.