Mačkov v pekle…

Mačkov v pekle…
Tradičně se poslední setkání v roce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra v Mačkově koná v předmikulášský čas, neboť žáci a klienti spolu chodí do „pekla“ na dole Marie a poté i do „nebe“.
Dne 28. 11. 2017 přijeli Mačkovští s pásmem tanců na ISŠ HPOS, které zatancovali žákům několika tříd v tělocvičně školy. Tentokrát byla taneční vystoupení 3: tanec jednotlivce se stuhami, jeden lidový tanec zvaný „Šimi šimi…“ a poté skupinový tanec motýlí. Žákům i učitelům se tance líbily, dokonce tolik, že někteří uvažují o inspiraci na maturitní předtančení.
Po slavnostním obědě v restauraci Na Plzeňské se žáci a Mačkovští přesunuli k dolu Marie, kde ve dvou skupinách prošli peklem a poté nebem. Setkání s čerty bylo rozpačité, trochu se všichni těšili, trochu se báli a trochu se smáli… V nebi sice nebylo tak veselo, ale všem klientům se rozzářily oči, když jim Mikuláš předával mikulášské balíčky, ve kterých byly dárky vyrobené aranžérkami školy, sladkosti a malířské potřeby.
Další částí programu byla ještě jedna sladká odměna, a to návštěva cukrárny V Brance, kde se pro klienty konala soutěž ve výrobě papírových Mikulášů, andělů a čertů. Všichni se tvoření zhostili s dostatečnou vervou. Dortík byl tedy zasloužený. Nedalo se rozhodnout o jasném vítězi, proto byli oceněni všichni.
Na konci setkání si všichni popřáli krásné Vánoce a řekli si, že se opět uvidí tentokrát až o Velikonocích, přičemž určitě navštívíme hornický domeček. Již teď se těšíme na další nezapomenutelné chvíle.
Celá akce se uskutečnila za přispění města Příbram a Středočeského kraje. Děkujeme.

Za ISŠ HPOS Příbram Klára a Jarka