Naši partneři

 

Plzeňský Prazdroj, a.s.
http://www.prazdroj.cz/

Skupina Plzeňského Prazdroje, a. s., tvořená společnostmi Plzeňský Prazdroj, a. s., Pivovar RADEGAST a. s. a Pivovar Velké Popovice a. s., je s výstavem více než 7,7 miliónů hektolitrů největší pivovarnickou společností ve střední a východní Evropě.
Exportní dodávky směřují do téměř 50 zemí celého světa.
Skupina Plzeňského Prazdroje, a. s., patří do rodiny South African Breweries plc., která je pátým nejvýznamnějším hráčem na světovém pivním trhu. Vlajkovou lodí skupiny SAB je plzeňské pivo Pilsner Urquell.

 

OREA HOTELS a.s.
http://www.orea.cz/


Společnost OREA HOTELS a.s. vznikla 1. září 2004 jako právní nástupce společnosti OREA spol. s r.o., která byla založena v prosinci 1992. Je členem koncernu CIMEX GROUP. V současné době provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS, čítající více než 28 hotelů po celé České republice ve více než 12 lokalitách. Hotely jsou členy Národní federace hotelů a restaurací. OREA Hotels díky unikátnímu zázemí a možnostem může nabídnout ucelený produkt pro všechny segmenty trhu v ČR.

 

Golem, spol. s r.o.
http://www.golem.cz/

VAŠE CATERINGOVÁ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE. S naším kompletním gastronomickým vybavením, včetně nábytku, přijedeme nejen na hrady a zámky, do paláců a zahrad, ale i na různá netradiční místa, která si pro tyto slavnostní okamžiky vyberete.

 

Cestovní agentura FLY UNITED s.r.o.
( www.flyunited.cz )

Zabývající se převážně prodejem  letenek a zajišťováním služebních cest nabízí všem studentům a pracovníkům školy možnost rezervace letenek on-line (www.mujlet.cz)
za snížený servisní poplatek 100,- Kč.

 

Asociace kuchařů a cukrářů ČR   

 

Asociace československých kuchařů a cukrářů obnovila svoji činnost v roce 1990 a po rozdělení republiky se v roce 1897 konstituovala pod názvem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. AKC ČR je dobrovolnou nepolitickou organizací. V současné době sdružuje AKC v osmi regionálních pobočkách přes 1200 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto moderní společenství navazuje na historickou tradici, zabývá se gastronomií i v jejích širších souvislostech a podporuje veškeré formy spolupráce, které vedou k naplňování jejích hlavních cílů. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce – odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce.

 

Okresní hospodářská komora Příbram

Posláním OHK v Příbrami je sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit „důvěryhodnou“ OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnost, zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva, poskytovat servis, zejména informační a osvětový a zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.

 

Asociace výchovných poradců

Asociace je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Asociace sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí.

 

Asociace školních sportovních klubů ČR

Asociace je občanským sdružením, sdružujícím fyzické a právnické osoby a jiné kolektivy. Společným cílem je organizovat zájmovou tělovýchovnou a sportovní činnost dětí a mládeže na základních a středních školách a ve školských zařízeních v ČR. Posláním asociace je podněcovat rozvoj tělovýchovných a sportovních činností dětí a mládeže ve školách a ve školských zařízeních v době mimo vyučování a vytvářet pro ně potřebné podmínky.

 

Asociace hotelů a restaurací ČR

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) je profesní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Členy asociace jsou majitelé a provozovatelé ubytovacích a gastronomických zařízení z celé republiky, pro které tato organizace zajišťuje pravidelný servis a poradenství. AHR ČR pomáhá svým členům lépe se orientovat na trhu, být připraven na nová legislativní opatření a možnost ovlivňovat dění v oboru.

 

Asociace ředitelů hotelových škol ČR                                                                            

Asociace ředitelů hotelových škol je dobrovolnou organizací, která zprostředkovává komunikaci jak mezi řediteli jednotlivých hotelových škol, tak i komunikaci ředitelů těchto škol nadřízenými orgány i širokou veřejností.

Back to Top