ZÁŘÍ – Vývoj ekonomie; pojem, členění; Ekonomické systémy; Potřeba, spotřeba, statky, služby; Životní úroveň;Výroba, výrobní faktory

ŘÍJEN – Životní úroveň; Výroba, výrobní faktory; Hospodářský proces; Trh, tržní subjekty; Nabídka;

LISTOPAD – Poptávka; Tržní mechanismus; Zboží, cena; Podnikání, podnikání v rámci EU; Právní formy podnikání

PROSINEC – Zápis podniku do obchodního rejstříku; Podnikání podle živnostenského zákona; Druhy živností; Obchodní korporace; Veřejná obchodní společnost;

LEDEN – Komanditní společnost; Akciová společnost; Společnost s ručením omezeným

Back to Top