ZÁŘÍ – Podnik, podnikové činnosti; Hlavní činnost; Výrobní činnost – průběh; Personální činnost; Zásobovací činnost; Výpočet spotřeby a velikosti nákupu; Výpočet optimální výše zásob

ŘÍJEN – Investiční činnost; Druhy a zdroje investic; Výpočet zhodnocení investice; Opakování – majetek podniku (OM, DM), zdroje krytí majetku, náklady, výnosy, hospodářský výsledek

PROSINEC – Kalkulace cen

Back to Top