ZÁŘÍ – Tržní ekonomika – systémy, charakteristika; Základní pojmy – potřeby, statky,služby, spotřeba; Výroba, výrobní faktory, hosp.proces,reprodukce; Trh – charakteristika, rozdělení; Tržní subjekty; Poptávka, nabídka – grafy, faktory ovlivňující N a P

ŘÍJEN – Rovnovážná cena; Zboží, cena; Racionální chování spotřebitele; Podnik; Podnikání; Podnikatel; Základní povinnosti podnikatele vůči státu; Živnostenské podnikání, živnostenský úřad; Druhy živností; Obchodní firma a obchodní rejstřík; Právní formy podnikání

LISTOPAD, PROSINEC – Právní formy podnikání; Vznik a zánik podniku; Podnikatelský plán tvorba + prezentace

LEDEN – Hlavní činnost podniku; Výroba; Ekologické souvislosti výrobní činnosti; Obchod; Ostatní komerční a veřejné služby; Péče o jakost

Back to Top