Bc. Eliška Beranová


Ve školním roce 2022/2023 vyučuji předměty: 

  • Český jazyk a literatura – S1A, S2B, S3A, C2A, AC1B, AR2A, AR3B
  • Tělesná výchova – S1A, S2B, S3A, C2A, C3B, AR2A, AC1B
  • Základy společenských věd – S2B, AR2A
  • Základy přírodních věd – Ekologie – AR2A
  • Aplikovaná psychologie – PO1

Najdete mě: 

  • ve sborovně v 1. patře
  • na emailu: beranovae@iss.pb.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě (email: beranovae@iss.pb.cz)

Download studijních materiálů:

Back to Top