Mgr. Eliška Beranová


Ve školním roce 2023/2024:

  • jsem třídní učitelkou třídy AR1B

vyučuji předměty: 

  • Tělesná výchova – PL3B, CR1, C1B, CR2, PO1, PO2, AR1B, HC4, S1B, AR3A, C3A, AC2A
  • Sportovní trénink – PL2
  • Teorie tělesné výchovy a sportu – PL2

Najdete mě: 

  • ve sborovně v 1. patře nebo v kabinetu tělesné výchovy (dveře č. 15)
  • na emailu: beranovae@isspb.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě (email: beranovae@isspb.cz)

Download studijních materiálů:

Back to Top