Jaroslava Šíbová.

Osobní stránka

Mgr. Jaroslava Šíbová

Ve školním roce 2022/23 vyučuji:

Anglický jazyk ve třídách HT1, CR4,  HT4, PO1

Německý jazyk jazyk ve třídách   CR1, PL1, HT1

Jsem třídní učitelka třídy CR4

Najdete mě ve sborovně v prvním patře.

Kontakt: sibovaj@isspb.cz

Zásady klasifikace cizí jazyky

Konzultace:

 po předchozí domluvě kdykoli

Downloads

Studijní materiály naleznete v příslušných skupinách MS Teams

Back to Top