Jaroslava Šíbová.

Osobní stránka

Mgr. Jaroslava Šíbová

Ve školním roce 2023/24 vyučuji:

Anglický jazyk ve třídách CR1,HT1, PO2, AR1B

Německý jazyk jazyk ve třídách   CR2,  HT2

Jsem třídní učitelka třídy CR1

Najdete mě ve sborovně v prvním patře.

Kontakt: sibovaj@isspb.cz

Zásady klasifikace cizí jazyky

Konzultace:

 liché středy 6.a 7. VH po předchozí domluvě 

Downloads

Studijní materiály naleznete v příslušných skupinách MS Teams

Back to Top