Jitka Pružinová.

OSOBNÍ STRÁNKA UČITELE
Ve školním roce 2023-2024 vyučuji: matematika

TU – PL4

zastupující TU tříd:       S1B

Najdete mě:
• ve sborovně ve 2. patře
• na emailu: pruzinovaj@iss.pb.cz
• na tel.: 318 623 742

Konzultační hodiny:  středa  0. vyuč. hod. (tj. 7.05 – 7.50), předem domluvené

Žádám o domluvení termínu nejméně jeden pracovní den před konzultací (tj. v úterý)

Možnost mimořádných konzultací přes TEAMS  po domluvě, nejméně 3 žáci/žákyně

Možnost navštěvovat kroužek „Matematické dovednosti“, nejméně 4 žáci/žákyně

 

Studijní materiály jsou k dispozici na MS TEAMS v příslušných týmech (tým = předmět ve třídě)

 

Back to Top