Jitka Pružinová.

OSOBNÍ STRÁNKA UČITELE
Ve školním roce 2022-2023 vyučuji: matematika

TU – PL3

zastupující TU tříd:       PL2A

Najdete mě:
• ve sborovně ve 2. patře
• na emailu: pruzinovaj@iss.pb.cz
• na tel.: 318 623 742

Konzultační hodiny:  středa  0. vyuč. hod. (tj. 7.05 – 7.50), předem domluvené

Žádám o domluvení termínu nejméně jeden pracovní den před konzultací (tj. v úterý)

Možnost mimořádných konzultací přes TEAMS i ve škole, po domluvě, nejméně 3 žáci/žákyně

 

Download:

Back to Top