Mgr. Lucie Homolková.

Mgr. Lucie Homolková

Ve školním roce 2021/2022 vyučuji:

Český jazyk a literatura

ročník – AR1A, C1A, S1B

ročník – AR2B, C2B, S2A

ročník – AC3A, S3B

Základy přírodních věd – ekologie

ročník – HC1

ročník – AR2B, C2B, S2A

Psychologie

ročník – HC1

Najdete mě ve sborovně ve 1. patře

Email: homolkoval@iss.pb.cz

tel: 318 623 742

Konzultační hodiny:

Vždy po předchozí písemné či osobní domluvě, nejpozději však do pondělí do 10 hodin.

Lichý týden: úterý (7:05 – 7:55)

Sudý týden: úterý (7:05 – 7:55)

Download:

 

Back to Top