Osobní stránka učitele

Mgr. Lucie Kreutzerová

Kontakt: kreutzeroval@iss.pb.cz

Ve školním roce 2022/2023 vyučuji předměty  :

psychologie- PL3, CR1

pedagogika – PL3

ZSV – HT1, AC1B.S1A

Konzultační hodiny: středa 0.vyučovací hodina , po předchozí  osobní  či emailové domluvě  den dopředu, ve sborovně ve 2. patře

 Download studijních materiálů: studijní materiály najdete v příslušné skupině Teams

Back to Top