Marcela Hodková.

Osobní stránka učitele

Ve školství pracuji již více jak 30 let. Začínala jsem jako učitelka odborných předmětů a chemie pod vedením vynikajících kolegů, jimž vděčím za svůj další profesní rozvoj. Pracovala jsem na pozici zástupce ředitele SOU Příbram a také jsem několik let působila jako ředitelka Rodinné školy v Příbrami. Pod mým vedením a za významné podpory některých spolupracovníků se nám podařilo vytvořit komplexní školu. Tradiční nosné učební obory kuchař a číšník jsme doplnili a rozšířili o velmi žádané studium Hotelové školy a později i Cestovního ruchu. Posledním  rozšířením naší vzdělávací nabídky je obor vzdělání Pedagogické lyceum. Zpřístupnili jsme změnou zaměření i nástavbové studium širšímu spektru uchazečů. Pro praktické vyučování se nám podařilo získat objekt, který k tomuto účelu slouží dodnes – školní restaurace. Vždy se snažíme být při tvorbě nových metodik a tak jsme se stali pilotní školou pro ověřování ŠVP a získali Čestné uznání MŠMT ČR. Soustavně se snažíme vylepšovat rozpočet školy a získáváme mnoho grantových podpor našim činnostem. Vážíme si bohatých zahraničních vztahů, které přispívají ke zlepšení jazykové i odborné přípravy našich žáků. Naší společnou snahou je vytvořit žákům přátelské a kulturní prostředí, ve kterém by se rádi vzdělávali a nenásilně přijímali zásady společenského chování.

Jsem si dobře vědoma, že jsme mnohé vykonali, těší mne, že máme další společné plány a věřím, že se nám je opět podaří společně a úspěšně zrealizovat.

Životní motto: Jedinec zmůže hodně, dobrý kolektiv však dokáže všechno.

Ing. Marcela Hodková

Chtěli byste znát moje koníčky? Když zrovna nečtu, neposlouchám vážnou hudbu, tak mne můžete potkat na kole po Brdech, nebo v zimě na běžkách v těch samých místech.

Ve školním roce 2022 -2023 mám hodiny Chemie ve třídě S1A a AC1B.

Konzultační hodiny: každé pondělí a úterý od 07:00 do 07:45 hodin.

Downloady

Back to Top