Marcela Tůmová.

OSOBNÍ STRÁNKA UČITELE

„Difficult roads lead to beautiful destinations.“

Ve školním roce 2022-2023 vyučuji:

  • ANJ ve třídách:  HC3, PL3
  • KAJ ve třídě: PL2AB

Najdete mě:

  • ve sborovně ve 2. patře
  • na emailu: tumovam@iss.pb.cz
  • na tel.: 318 623 742
  • konzultační hodiny pouze po předchozí domluvě: úterý

 Download: 

Studijní materiály naleznete v příslušných skupinách MS Teams.

Back to Top