Osobní stránka učitele

Mgr. Martina Cvrková

Kontakt: cvrkovam@isspb.cz, 724 017 482

Ve školním roce 2023/2024 vyučuji předměty: Anglický jazyk (ANJ), Základy společenských věd (ZSV)

Jsem třídním učitelem ve třídě HT2

Konzultační hodiny:

– pondělí 11:40 – 12:25
– čtvrtek  12:30 – 13:15
– vždy po předchozí domluvě, alespoň jeden pracovní den předem (cvrkovam@isspb.cz, mobil: 724017482)
Studijní materiály naleznete v příslušných skupinách MS Teams

Download studijních materiálů:

Back to Top