Naděžda Odrášková.

Osobní stránka učitele

Naděžda Odrášková

Kontakt: odraskovan@iss.pb.cz

Na škole působím od roku 2000 a učila jsem mnoho let všechny odborné předměty oboru ARANŽÉR, k tomu v jiných oborech IKT, ZBO, OKR cukrář atd. Všechny odborné předměty jsou pro žáky důležité, protože z nich v posledním ročníku dělají závěrečné zkoušky (písemnou, odborné práce a ústní). Proto kladu důraz na žákovu přípravu po celou dobu studia, aby u zkoušky obstál.

Ve školním roce 2023/2024 vyučuji předměty ARA, PIS, DEU ve třídách oboru aranžér.

Konzultační hodiny: Vždy po předchozí domluvě!

Sudý týden – ST 5. v.h. – vždy jen po předchozí domluvě
Lichý týden – ČT 7. v.h. – vždy jen po předchozí domluvě

Download studijních materiálů:

ARANŽÉR

CUKRÁŘ

Back to Top