Naděžda Odrášková.

Osobní stránka učitele

Naděžda Odrášková

Kontakt: odraskovan@iss.pb.cz

Ve školním roce 2021/2022 vyučuji předměty ARA, PIS, PRO, OKR, PCG ve třídách oboru aranžér a též učím OKR pro obor cukrář.

Konzultační hodiny: vždy po předchozí domluvě v úterý. Sudý týden (turnus B) 9. v.h. a lichý týden  (turnus A,) 8. v.h.

 Download studijních materiálů:

ARANŽÉR

CUKRÁŘ

Back to Top