Ing. Věra Průšová

Třídní učitelka C2A

Ve školním roce 2022/2023 vyučuji předměty:
Matematika
Informační a komunikační technologie
Komunikace ve službách
Ekonomika
Základy přírodních věd – Ekologie

Najdete mě ve sborovně ve 2. patře
Email: prusovav@iss.pb.cz
Tel: 318 623 742

Konzultační hodiny: středa 14:10 – 15:45 (tj. 8. a 9. vyučovací hodina)
Vždy po předchozí domluvě.

Download

Back to Top