Ing. Věra Průšová

Třídní učitelka C3A

Ve školním roce 2023/2024 vyučuji předměty:
Matematika
Informační a komunikační technologie
Komunikace ve službách

Najdete mě ve sborovně ve 2. patře

Email: prusovav@isspb.cz
Tel: 318 623 742

Konzultační hodiny: pondělí 14:10 – 15:45 (tj. 8. a 9. vyučovací hodina)
Vždy po předchozí domluvě.

Studijní materiály naleznete v příslušných skupinách MS TEAMS.

Back to Top