Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy.

logo_EU

Projekt

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy “Rozvoj školních poradenských pracovišť
 Vzdělávání – Informace – Poradenství II”

Integrovaná střední škola HPOS, Příbram je ve školním roce 2010/2011 zapojena do systémového projektu ministerstva školství Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy “Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství II”. V rámci tohoto projektu je zřízeno na škole školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Hlavním úkolem poradenského pracoviště je pomoc žákům s rizikovým chováním, osobními a vztahovými problémy, poskytování kariérového poradenství a psychodiagnostiky a rozvoj profesních kompetencí. Náplní pracoviště je rovněž poskytnout podporu a pomoc pedagogům a rodičům při vzdělávání a výchově žáků.

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

VIPII_kariera

Back to Top