Nová závěrečná zkouška.

logo_EU

Nová závěrečná zkouška

Projekt Nová závěrečná zkouška řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Naše škola se zapojila do projektu koncepce nové závěrečné zkoušky. Nová závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu MŠMT Kvalita I. Hlavním cílem národního projektu, který probíhá v letech 2009 – 2012, je zavedení standardizované závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. Reforma závěrečné zkoušky přinese zlepšení kvality škol a zvýšení prestiže jejich absolventů. Na tvorbě jednotných zadání se podílejí školy, odborníci z praxe a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV). Zástupci zaměstnavatelů jsou také členy zkušebních komisí, které hodnotí výkony žáků u závěrečných zkoušek. Jejich zapojení do reformy zkoušek zaručuje, že absolventi budou dobře připraveni pro praxi.

Máme zkušenosti s novým pojetím

Projekt Nová závěrečná zkouška navazuje na výsledky systémového projektu Kvalita I, v jehož průběhu byla připravena jednotná zadání (JZZZ) pro tříleté učební obory. Projekt probíhal v letech 2005 – 2008.

Nová závěrečná zkouška se rozšíří do všech škol s učebními obory

Došlo k úpravě existujícího jednotného zadání podle připomínek ze škol i z podnikové sféry a vytvořil se informační systém nové závěrečné zkoušky. Informace jsou tedy k dispozici školám, které byly zapojeny do projektu Kvalita I a nyní ověřují nejenom nové pojetí závěrečných zkoušek, ale také funkčnost informačního systému. Od školního roku 2009/2010 mají všechny školy možnost použít jednotné zadání pro své závěrečné zkoušky.

Informační systém nové závěrečné zkoušky

Internetový informační systém, jehož jádro vzniklo už v předcházejícím období, shromažďuje všechna jednotná zadání a zajišťuje přístup škol k nim. Jeho funkce se během projektu podstatně rozšiřuje: poskytovat metodickou podporu tvůrcům jednotných zadání, členům zkušebních komisí ve školách i odborníkům z praxe, nabízí vhodné prostředí pro výměnu zkušeností mezi školami i zaměstnavateli a přináší informace o přípravě nové závěrečné zkoušky jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost.

Co je na nové závěrečné zkoušce odlišného

Jednotné zadání zaručuje, aby závěrečné zkoušky na všech školách odpovídaly současné úrovni a požadavkům zaměstnavatelů v oboru. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách jsou tak mnohem lépe srovnatelné. Zaměření zkoušek směřuje více než dnes k praxi v oboru a stěžejní roli proto zde hraje zkouška praktická, při níž žák řeší reálné úkoly a problémy. Při ústní zkoušce žáci dostávají také otázky ze světa práce, aby se zjistilo, zda mají alespoň základní představu o uplatnění v praktickém životě. Úplnou novinku představují v některých oborech samostatné odborné práce, které žáci zpracují během 2. pololetí a obhajují je při závěrečné zkoušce.

 

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

nzz2

Back to Top