Projekty zaměřené na přípravu změny maturitní zkoušky.

logo_EU

Projekty zaměřené na přípravu změny maturitní zkoušky

Integrovaná střední škola se od zahájení příprav změny maturitní zkoušky podílela na všech projektech, které měly ověřit v praxi životaschopnost jednotlivých modelů, jejich realizaci a náročnost zkušebních testů. Prvním projektem bylo pilotní ověřování s názvem Sonda Maturant, který MŠMT zahájilo v roce 1997 a ukončilo v roce 2001. Následoval projekt Krok za krokem k nové maturitě, jehož důležitou součástí bylo další ověřování na středních školách pod názvem Maturita nanečisto. Následovala účast v projektu Help, který je zaměřen na komplexní prevenci rizika zvýšené segmentové neúspěšnosti žáků v prvních letech reformy maturitní zkoušky. V rámci tohoto projektu se v roce 2009 uskutečnila Mikrosonda Help, která ověřovala náročnost zadání testových úloh u oborů, které celostátně vykazovaly v testování problematické výsledky. Škola se zapojila i do projektu pilotáží s názvem Administrace testových úloh a zadání pro maturitní zkoušky. Vyvrcholením naší účasti v ověřování změny maturitní zkoušky bylo přihlášení do projektu MAG´09, ale především MAG´10, jehož nedílnou součástí byla realizace maturitní generálky.

cermat

Back to Top