logo_EU

Projekt „Rozvoj a metodická podpora

 školních a školských poradenských

služeb Vzdělávání-Informace-Poradenství III”
(RAMPS VIP III)

Integrovaná střední škola HPOS Příbram se ve školním roce 2010/2011 zapojila do systémového projektu ministerstva školství Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy “Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání-Informace-Poradenství II”. V rámci tohoto projektu je zřízeno na škole školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Hlavním úkolem poradenského pracoviště je pomoc žákům s rizikovým chováním, osobními a vztahovými problémy, poskytování kariérového poradenství a psychodiagnostiky a rozvoj profesních kompetencí. Náplní pracoviště je rovněž poskytnout podporu a pomoc pedagogům a rodičům při vzdělávání a výchově žáků. Pokračováním tohoto projektu je obdoba – RAMPS VIP III. V něm se pak především jedná o zvýšení kvality již poskytovaných služeb, kterými je zajišťováno široké spektrum služeb již uvedeným skupinám klientů. Dalším cílem je vytvoření sítě metodické podpory, propojení sítí školních poradenských služeb v oblasti metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol.

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem z Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Back to Top