school2bussiness

Projekt

„Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií“ (CZ.1.07/1.1.32/01.0004),

je realizován v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu mezi žáky středních škol a trhem práce. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

  • vytvoření webového portálu pro podporu komunikace mezi školami a aktéry na trhu práce;
  • vytvoření metodiky pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT;
  • realizace seminářů pro učitele a zaměstnavatele;
  • realizace přednášek pro žáky;
  • vytvoření multimediálních vzdělávacích modulů ve formě E-learningu;
  • realizace burzy pracovních příležitostí;
  • organizace veletrhů pracovních a vzdělávacích příležitostí ve Středočeském kraji


ISŠ HPOS Příbram je do projektu zapojena od 1. 2. 2013. Více o projektu najdete na 
http://www.s2bportal.cz

Další důležité internetové stránky:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

AKTIVITY PROJEKTU

Back to Top