Umění komunikovat.

logo_EU

 

 

 

Integrovaná střední škola HPOS, Příbram  je v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 zapojena do projektu „Umění komunikovat“ (v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Projekt probíhá ve výuce anglického, německého a francouzského jazyka. Do jeho realizace je zapojeno 7 vyučujících, kteří se věnují 140 žákům. Cílem projektu je obohacení výuky o poslech, procvičování výslovnosti, osvojení dovedností při práci v
e-learningovém prostředí, individualizace výuky a celkové zlepšení komunikativních dovedností.

Pro formu blended learningové výuky škola využívá program LANG Master Blended Learning. Program je používán ve výuce, ale i převážně k samostudiu žáků. Žáci pod dohledem vyučujících mají možnost zpětné vazby, kdy program vyhodnocuje individuální pokroky
ve výuce.

Back to Top