Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2018

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období roku 2018 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. června 2018. Při přihlašování k opravné zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu. Předvyplněný formulář přihlášky bude poskytnut žákům po 11. červnu 2018 v kanceláři N. Vršecké. Žáci, kteří žádají přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení.

Více informací na www.novamaturita.cz